No description

耳套配件

ER-CKM55
 • 新設計的FineFit耳套提供更佳的密閉性和隔音功能
 • 除傳統的黑色配置外,新增了骨白色(SWH)選擇,這自然的色調更適合襯托不同顏色的耳機
 • 適用於: AT-VM100, ATH-ANC3, ATH-CK303S, ATH-CK303M, ATH-CK400i, ATH-CK500S, ATH-CK500M, ATH-CK51, ATH-CK52, ATH-CK53NS, ATH-CK70PRO, ATH-CKF303, ATH-CKM30, ATH-CKM33, ATH-CKM50, ATH-CKM55, ATH-CKM70, ATH-CKM77, ATH-CKM90, ATH-CKM99, ATH-CKP300, ATH-CKP330

  ER-CKM55L BK (6個大型套裝 - 黑色)
  ER-CKM55M BK (6個中型套裝 - 黑色)
  ER-CKM55S BK (6個小型套裝 - 黑色)
  ER-CKM55XS BK (6個特小型套裝 - 黑色)

  ER-CKM55L SWH (6個大型套裝 - 骨白色)
  ER-CKM55M SWH (6個中型套裝 - 骨白色)
  ER-CKM55S SWH (6個小型套裝 - 骨白色)
  ER-CKM55XS SWH (6個特小型套裝 - 骨白色)  • audio technica ER-CKM55
 • ER-CKM55 産品規格

  物料

  矽膠

  數量

  6 個包裝

  尺寸

  ER-CKM55L : 13mm
  ER-CKM55M : 12mm
  ER-CKM55S : 11mm
  ER-CKM55XS : 10mm